Kolik to stojí?

Platba členského příspěvku opravňuje členy a dočasné členy Črs k využívání členských výhod, především k výkonu rybářského práva na Spolkových vodách.

Zajištění dočasného členství je záležitost chvilky vašeho času a vyřídíme vám ho na místě před vlastním lovem.

Dočasné členství vzniká zaplacením členského příspěvku v hodnotě:

Jednodenní členství 24 hodin  500,- Kč

Doba jednodenního členství začíná běžet od pátku 17:00 hodin do soboty 17:00 hodin, resp. od soboty 17:00 hodin do neděle 17:00 hodin.  

Doprovod rybářů nad 15 let 100,- Kč, děti do 15 let 50,- Kč.

Po dobu platnosti členství je vám při dodržování rybářského řádu k dispozici vlastní revír, i vše, co k němu patří.

Dočasné členství v Črs vzniká rozhodnutím o přijetí za dočasného člena Spolku. Přijetí za dočasného člena předchází zaplacení příspěvku za dočasné členství na určitou, přesně stanovenou dobu, po uplynutí této doby dočasné členství končí. Podmínkou přijetí za dočasného člena je písemná přihláška a prohlášení, že se osoba seznámila s rybářským řádem Črs a souhlasí s ním a bude se jím řídit. Osoby mladší 15 let nepotřebují k podání žádosti o dočasné členství souhlas zákonného zástupce.


Víte, že můžete pobyt u nás věnovat jako dárek?

Dárkové poukazy